กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวปาลรภา พรตรีภพ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
palrapa.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 164 หมู่ 3 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
มือถือ : 0898110212
ที่ทำงาน : 056503505
โทรสาร : 056503504
 

กลับก่อนหน้า