กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
susitta.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
มือถือ : 0847008167
ที่ทำงาน : 035949842
โทรสาร : 035949843
 

กลับก่อนหน้า