กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา

นางสาวศุภมนต์ โชติสุทธิ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
suppamon.c@dcy.go.th
ที่อยู่ : 56/122 ม.5 ต. คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
มือถือ : 0899736134
ที่ทำงาน : 076486814
โทรสาร : 076486815
 

กลับก่อนหน้า