กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

นายสุพล เสตเขตต์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
supon.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 410 ม.5 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
มือถือ : 0818770354
ที่ทำงาน : 044515018
โทรสาร : 044515018
 

กลับก่อนหน้า