กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

นางดุษฎี นามวิเศษ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
dutsadi.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 186/76 หมู่ที่ 6 ตำบลรูมะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ : 0817380121
ที่ทำงาน : 073460247
โทรสาร : 073460246
 

กลับก่อนหน้า