กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

นายอินปัน รบชนะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
Inpun.r@dcy.go.th
ที่อยู่ : 29 หมู่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
มือถือ : 0899561361
ที่ทำงาน : 054887252
โทรสาร : 054887252
 

กลับก่อนหน้า