กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

นางสาวปราณี เรืองพุทธ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
pranee.y@dcy.go.th
ที่อยู่ : 185 ม.1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
มือถือ : 0844394975
ที่ทำงาน : 074829991
โทรสาร : 074829992
 

กลับก่อนหน้า