กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

นางสาวณัชชา อินกองงาม
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ที่อยู่ : 29/85 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
มือถือ : 0898105045
ที่ทำงาน : 056990392
โทรสาร : 056990394
 

กลับก่อนหน้า