กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

นายเกรียงไกร บุญเทียร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ที่อยู่ : 334/17 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
มือถือ : 0844394979
ที่ทำงาน : 055265017
โทรสาร : 055265018
 

กลับก่อนหน้า