กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
uraiwan.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 3/96 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
มือถือ : 0818911643
ที่ทำงาน : 076213315
โทรสาร : 076214369
 

กลับก่อนหน้า