กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

นายเสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
seksun.k@dcy.go.th
ที่อยู่ : 494 หมู่ 11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
มือถือ : 0818712648
ที่ทำงาน : 043706580
โทรสาร : 043750860
 

กลับก่อนหน้า