กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

นายนุศาสตร์ ซาเสน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
nusart.c@dcy.go.th
ที่อยู่ : 170 บ้านสะเดา หมู่ 13 ต.ดาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
มือถือ : 0844394969
ที่ทำงาน : 045756849
โทรสาร : 045756848
 

กลับก่อนหน้า