กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา

นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
nureeyan.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 62/62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
มือถือ : 0818979058
ที่ทำงาน : 073274092
โทรสาร : 073274091
 

กลับก่อนหน้า