กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวัลลภ นาเมืองรักษ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
wallop.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 334 ม.5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
มือถือ : 0844394970
ที่ทำงาน : 043569334
โทรสาร : 043569334
 

กลับก่อนหน้า