กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง

นายนำทัพ รอดสุทธิ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ranongshelter@dcy.go.th
ที่อยู่ : 990 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
มือถือ : 0844394976
ที่ทำงาน : 077810347
โทรสาร : 077810346
 

กลับก่อนหน้า