กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

นางสาวสุทธินี นุชนารถ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
suttinee.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 212 หมู่ 3 ต.ทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
มือถือ : 0844394984
ที่ทำงาน : 036689844
โทรสาร : 036689845
 

กลับก่อนหน้า