กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวซอเฟีย จรัสศาสัน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ที่อยู่ : 40 หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
มือถือ : 0898110021
ที่ทำงาน : 032401780
โทรสาร : 032401781
 

กลับก่อนหน้า