กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก

นายเกรียงไกร บุญเทียร
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
ที่อยู่ : 145 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก
มือถือ : 0844394979
ที่ทำงาน : 055388314
โทรสาร : 055388314
 

กลับก่อนหน้า