ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

ชื่อ-นามสกุล นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ : 081 832 2486
ที่ทำงาน : 02 250 1949
โทรสาร : 02 250 1949
email pisit.p@dcy.go.th