ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 

ข้อแนะนำ : การแสดงความคิดเห็น หรือเขียนข้อความในเวทีประชาคม หากข้อความนั้นพาดพิงบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งอาจทำให้เขาเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บุคคลที่ถูกพาดพิงหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ถูกพาดพิง สามารถ ยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สท. เพื่อขอให้เปิดเผยชื่อของผู้เขียนข้อความนั้นได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ยกเว้นว่าข้อความดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการแจ้ง เบาะแสการทุจริตหรือการกระทำผิดกฏหมาย/ระเบียบ)

 
ค้นพบทั้งหมด 3415 record
12774 ขอส่งสรุปวันลาเดือนสิงหาคม(บพด พังงา) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 05/09/2565 14:24:19 อ่าน : 9
12772 ขอส่งสรุปวันลาประจำเดือนสิงหาคม 2565 (บพด.ฉะเชิงเทรา) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 05/09/2565 10:27:58 อ่าน : 8
12763 สรุปวันลาประจำเดือนสิงหาคม (บพด แม่ฮ่องสอน) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 02/09/2565 14:09:24 อ่าน : 7
12712 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ประจำปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/08/2565 09:30:28 อ่าน : 187
12616 ขอส่งสรุปวันลาประจำเดือนมิถุนายน 2565(บพด.ฉช.) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 01/07/2565 11:55:51 อ่าน : 19
12488 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/05/2565 11:20:34 อ่าน : 71
12407 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/04/2565 09:20:48 อ่าน : 179
12399 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 05/04/2565 16:19:12 อ่าน : 47
12372 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 25 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 28/03/2565 14:31:22 อ่าน : 115
12332 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 4 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/03/2565 14:54:42 อ่าน : 127
12330 ขอส่งสรุปวันลาฯ เดือน ก.พ.2565 บพด.อุตรดิตถ์ ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/03/2565 17:15:19 อ่าน : 21
12319 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 04/03/2565 12:54:26 อ่าน : 32
12296 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 25 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 01/03/2565 13:55:08 อ่าน : 205
12284 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 18 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 23/02/2565 10:31:10 อ่าน : 69
12282 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่ บพด.ฉะเชิงเทรา เดือน มกราคม 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 21/02/2565 13:23:19 อ่าน : 23
12281 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่ บพด.ฉะเชิงเทรา เดือน มกราคม 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 21/02/2565 13:20:30 อ่าน : 18
12258 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/02/2565 11:10:04 อ่าน : 42
12257 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 4 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/02/2565 10:11:49 อ่าน : 90
12243 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 28 ม.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 03/02/2565 17:33:42 อ่าน : 80
12213 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 21 ม.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/01/2565 11:30:06 อ่าน : 118
12212 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 ­ ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/01/2565 11:29:30 อ่าน : 64
12202 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 12/01/2565 12:00:36 อ่าน : 55
12190 แบบฟอร์มการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 10/01/2565 09:31:11 อ่าน : 226
12155 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 27/12/2564 13:31:27 อ่าน : 109
12150 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 17 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 20/12/2564 14:01:50 อ่าน : 101
12145 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/12/2564 15:07:33 อ่าน : 55
12141 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/12/2564 13:13:40 อ่าน : 34
12134 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 13/12/2564 16:32:56 อ่าน : 67
12128 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 3 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/12/2564 10:04:38 อ่าน : 67
12124 เเบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/12/2564 10:45:30 อ่าน : 270
12106 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 26 พ.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 03/12/2564 10:02:48 อ่าน : 78
12077 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 19 พ.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 23/11/2564 10:17:37 อ่าน : 124
12070 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 17/11/2564 14:54:43 อ่าน : 328
12065 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/11/2564 16:20:02 อ่าน : 58
12048 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 5 พ.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/11/2564 13:29:24 อ่าน : 100
12018 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 29 ต.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 02/11/2564 13:25:07 อ่าน : 87
12001 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 20 ต.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/10/2564 13:30:18 อ่าน : 106
12000 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/10/2564 08:52:41 อ่าน : 58
11996 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 15 ต.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 18/10/2564 14:02:49 อ่าน : 96
11980 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 64 ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 06/10/2564 10:27:02 อ่าน : 146

แสดงผลหน้าที่