ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

หมายเลข
  รายชื่อเลขานุการ ศปก.ดย.
วันที่

00039

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนเมษายน ๒๕๖๑
2018-03-30

00037

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
2018-03-06

00035

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
2018-01-31

00033

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนมกราคม ๒๕๖๑
2017-12-29

00031

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
2017-11-30

00029

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
2017-11-02

00027

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
2017-09-28

00025

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนกันยายน ๒๕๖๐
2017-09-04

00023

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
2017-07-31

00021

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
2017-07-14

00019

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
2017-05-30

00017

  บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
2017-04-27

00015

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนเมษายน ๒๕๖๐
2017-03-29

00013

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
2017-03-01

00011

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
2017-01-31

00007

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศปก.ดย. (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐)
2016-12-29

00002

 บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประจำ ศปก.ดย.
2016-12-09