ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

ชื่อ-นามสกุล นางเตือนใจ คงสมบัติ
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ :089 104 4091
ที่ทำงาน :02 651 7713
โทรสาร :-
email tuenjai.k@dcy.go.th