ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 28 เมษายน 2566
ประชุมกรม
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงลายมือชื่อ (Digital Signature)


Link เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงลายมือชื่อ
(Digital Signature) ระบบทดสอบ
http://saraban-v2.egov.go.th
-------------------------------------------
วีดีโอบันทึกการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

https://zoom.us/rec/share/LM6DocuJvfN_jKYgBHHz6U1MPU88g
vpKWC6JK9hSW3msjKWbt_RMjWRlL4PKV0Si.jG9jfpJxdolehJy3

Passcode: V2y3WGSA
--------------------------------------------
วีดีโอบันทึกการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
วันที่ 23 สิงหาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1xn0W-73UsixMcwndpLaTj4CmE-
VIw2YB/view?usp=drivesdk

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 08/11/2564 12:06:18 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte