ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
เอกสารชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปี พ.ศ. 2565


เอกสารชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนบ

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 10/09/2564 16:43:18 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte