ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
สรุปวันลาราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ของ บพด.พัทลุง เดือนกันยายน 2564


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 05/10/2564 14:14:14 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte