ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการรับแจ้งเหตุ กรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 01/08/2565 17:41:09 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte