ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
สรุปวันลาข้าราชการ พนักงานราชการ เดือนกรกฎาคม.2565 บพด.ปราจีนบุรี


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 03/08/2565 14:01:58 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte