ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
บพด.กระบี่ ขอส่งสรุปวันลาข้าราชการ/พนักงานราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2565


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

            

     วันที่และเวลาส่ง : 15/08/2565 12:40:48 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte