ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
การจัดประชุมเพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และภาคเหนือ)


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 17/08/2565 17:19:53 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte