ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-06-30 14:05:13
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   มาตรการลดการใช้พลังงาน และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้รับ :   กอง / ศูนย์ / หน่วยงานขึ้นตรง
Files Attach :  
Attach Files :