ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   17/06/2565
เลขที่หนังสือ :   นร 0201.05/1917
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอมอบทำเนียบส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2565
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   5752.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   17/06/2565