ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   24/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/ว 1125
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผนส่วนธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   6036.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   24/06/2565