ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
บัญชีรายชือข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Attach files :
   

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :
ชื่อ :