ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไข)

บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไข)


Attach files :
   

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :
ชื่อ :